Зерттеулер бағыттары

· Ғарыштық материал талдау саласында зерттеулер, конструкциялық материалдар мен олардан бұйымдарды ойлап жасау.

· Ғарыштық кеңістік факторларын жерүстілік модельдеу және олардың конструкциялық материалдарға, борттық электронды аппаратураға әсерін зерттеу

· Көпжылдық ғарыштық ұшулар жағдайында ҒА элементтері мен жүйелері қызметінің сенімділігін асыру әдістерін әзірлеу

· Ғарыштық кеңістік факторлары әсеріне конструкциялық материалдар мен аспаптарды сынау әдістерін, ғарыштық техника мен оның құрамдас элементтерінің сапасын, сенімділігін және радиациялық төзімділігін арттыру әдістерін дамыту.