Зерттеулер бағыттары

· Космология, жұлдыздардың физикасы мен эволюциясы, жұлдыздар жүйесі мен ғаламнан тыс нысандар, планеталық зерттеулер мен Жердің жасанды спутниктерін бақылау саласындағы зерттеулер

· «Спектр - УК» - «Әлемдік ғарыштық обсерватория – Ультракүлгін» («ӘҒО-УК») халықаралық ғарыштық жобасы аясында ұзақ ғарыштық зерттеудің қазақстандық ғылыми бағдарламасы

· Ғарыштық кеңістікті бақылау үшін жоғары орбиталық спутниктерді салыстыру

· Экспериментті бақылау базалары: Обсерватория (Алматы қаласы), Ассы-Түрген обсерваториясы (Алматы облысы, «Үш Бұлақ» шатқалы, т.д. 2700 м жоғары.), Тянь-Шань Астрономиялық Обсерваториясы және Корональді станция (Алматы облысы, Үлкен Алматы көлі, т.д. 2700 м. жоғары). Жуық арада айнасы 3,6 м диаметрлі жаңа оптикалық телескоп орнату жоспарланған.