Зерттеулер бағыттары

· Жерүсті және спутниктік құралдары арқылы жер төңірегі кеңістігінің жағдайы мониторингі мен диагностикасы

· Спутниктік және жерүсті технологиялық жүйелерінің істен шығуына қарсы алдын ала шаралар қабылдау үшін ғарыштық ауа райын бағалау және болжау әдістерін дамыту

· Атмосфераның толқынды құрылымдарын талдау және салыстырудың теориялық және экспериментті әдістері

· Атмосферадағы динамикалық үрдістер мен Жердегі динамикалық үрдістердің өзара қатынасын зерттеу

· Спутниктік навигация жүйелерінің қызметіне әсер етуші ионосфера құрылымының ерекшеліктерін зерттеу