«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ

Ғарыштық материалтану және аспапжасау департаменті

Директор – т,ғ.д., профессор Исмаилов  М.Б. 

т. (727)291-43-57, m.ismailov@spaceres.kz

Департамент құрылымы:

Ғарыштық материалтану зертханасы 

Зертхана меңгерушісінің м.а. –  т.ғ.к. Рамазанова Ж.М.

т. (727)291-72-30, (7172)57-18-85, zhanat2005@@yandex.kz

Орындалатын міндеттер:

 • Аэроғарыш және қорғаныс өнеркәсібіне арналған жеңіл құрылымдық қорытпалар (алюминий, магний) өндіру технологиясын әзірлеу;
 • Аэроғарыш және қорғаныс өнеркәсібіне арналған беріктілігі жоғары және соққыға төзімді композитті материалдар (көмірпластиктер) өндіру технологиясын әзірлеу;
 • Қорғаушы қаптаулар технологиясын әзірлеу;
 • Бұйымдар жасап шығару технологиясын әзірлеу;
 • Ұшу аппараттарының құрамдас бөлшектерін жобалау.

Геоақпараттар, геомодельдеу және ГАЖ-технологиялар зертханасы

Зертхана меңгерушісі – Разақова  М. Ғ.,

т. (727)291-19-56, mairarazakova@gmail.com

Орындалатын міндеттер:

 • ЖҚБ міндеттері үшін пайдалы үстемелі ҰҰА басқару жүйесінің бағдарламалы және аспаптық элементтерін әзірлеу;
 • Жергілікті жердің цифрлық моделін, 3D моделін құру;
 • Топографиялық және тақырыптық карталар құрастыру;
 • ТЖ тақырыбы бойынша аумақты экологиялық-географиялық бағалау;
 • Жерді инвентаризациялау үшін дешифрлеу;
 • Геоақпараттық жүйе (ГАЖ) құру;
 • Нысандарлы табу және сәйкестендіру.