«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ

Аэро-мониторинг (ҰҰА)


Ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдаланып аэро-мониторинг технологияларын дамыту

  • Жоғары шешімді фотокамераны, мультиспектрлі камера мен лидарды пайдаланып аэрофототүсірімдер жүргізу
  • Геоақпараттық модельдеу әдістері мен технологияларын пайдаланып қашықтықтан барлау деректерін тақырыптық өңдеу
  • Жергілікті жердің цифрлы моделін құру, 3D бейнелеу
  • Жедел карталар құрастыру
  • Табиғи және антропогенді нысандар мен құбылыстардың динамикасын зерттеу
  • Аумақты экологиялық-географиялық бағалау
  • Жерді инвентаризациялау үшін дешифрлеу жүргізу
  • Қашықтықтан барлау деректерін өңдеу кіретін геоақпараттық жүйе (ГАЖ) құру және олардың негізінде тақырыптық картографиялық деректер құрастыру
  • Нысандарды табу және сәйкестендіру
  • Рельеф сипаттамаларын нақтылау, тоғандар құрылысы және т.б. кезінде ашық кеніштердің, үйінділердің, аңғарлардың көлемін есептеп шығару