ҒТК МӘЖІЛІСІ

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ 2020 жылғы 16 қыркүйекте ҒТК (ғылыми-техникалық кеңестің) мәжілісі өтті.

«Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» 008 РББ шеңберінде іске асырылатын жұмыстардың 2020 жылғы 9 айдағы орындалуы барысы қаралды.

Төмендегі ғылыми жобалар бойынша баяндамалар тыңдалды:

I.

 1. «Қазақстанның жер қыртысының қазіргі уақыттағы геодинамикалық процестерін зерттеу» (жетекші – Виляев А.В.)
 2. «Дамыған аумақтардағы техногенді процестердің жерүсті-ғарыштық мониторингі және ірі техникалық нысандардың күйін бағалау» (жетекші – Жантаев Ж.Ш.)
 3. «Ғарыштық және геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді талдау негізінде Оңтүстік-Торғай мұнайгазды аумағы үшін  мезозойға дейінгі кезеңдегі көмірсутегі кен орындарын іздеудің іздеу-болжау критерийлерін әзірлеу» (жетекші – Қалдыбаев А.А.)
 4. «Жердің радиациялық өрісінің құрылымы мен динамикасы вариацияларына байланысты сейсмикалық сипаттаманың кеңістіктік-уақытша вариацияларының статистикалық модельдерін әзірлеу» (жетекшілері – Хачикян Г.Я., Жұмабаев Б.Т.»
 5. «Ионосфераның, мезосфераның, атмосфералық электр өрісінің және жылу нейтрондарының параметрлерін өлшеу негізінде геобелсенді оқиғаларды диагностика жасау және болжау әдістерін әзірлеу» (жетекші – Антонова В.П.)
 6. «Жер сілкінісінің ошақтары аймағындағы динамикалық және кваистатикалық процестер және математикалық модельдеу мен жерүсті-ғарыштық мониторинг деректері бойынша литосфералық-ионосфералық байланыстар» (жетекші – Ким А.С.)

Баяндамашы – «Ионосфера институты» ЕЖШС директорының орынбасары  Қалдыбаев А.А.

II.

 1. «Ғарыштық аппараттардың, навигация және байланыс жүйелерінің жұмыс істеу шарттарын талдау және болжау үшін ғарыш ауа райы диагностикасы мен болжау жүйесін құру»    (жетекші  – Крякунова  О.Н.)
 2. «Ғарыш кеңістігі факторларының кешенді әсері жағдайларында радиациялық қауіпті болжаудың кешенді жүйесін құру және түрлі бағыттағы ҒА борттық электронды аппаратурасын қорғау әдістерін әзірлеу» (жетекші  – Грищенко В.Ф.)
 3. «Литосферада пайда болатын қауіпті оқиғаларды диагностика жасау және болжау үшін қатты жер сілкінісі ошақтары үстіндегі геофизикалық ортаның күйін зерттеу» (жетекші  – Салихов Н.М.)

Баяндамашы – Шигаев Д.Т.

III.

 1. «Жер үшін болашақта қауіпті, жасанды және табиғи пайда болған ғарыштық нысандардың физикалық және динамикалық параметрлері» (жетекші – Серебрянский А.В.)
 2. «Атмосферадан тыс бақылаулар үшін таңдалған ғарыштық нысандардың мониторингі және зерттеу (жетекші – Шестакова Л.И.)
 3. «Параллель технологиялар көмегімен алыс ғарыш нысандарын модельдеуге арналған бағдарламалы-есептеу кешенін әзірлеу» (жетекші – Юрин Д.В.)

Баяндамашы – «В.Г.Фесенков атындағы астрофизикалық институт» ЕЖШС директорының орынбасары  Валиуллин Р.Р.

IV.

 1. «Жерді қашықтықтан барлау деректері негізінде Қазақстан Республикасының жайылымдық ресурстарын басқару міндеттерінің жедел мониторингі жүйесін әзірлеу» (жетекші – Бекмұхамедов Н.Э.)
 2. «Жерді қашықтықтан барлау деректері негізінде күріш егістігінің күйі мен өнімділігін болжау жедел мониторингі жүйесін құру» (жетекші -Ақназарова Р.Б.)
 3. Қашықтықтан барлаудың радарлы және оптикалық деректерін кешенді талдау әдістері  және модельдеу әдістері негізінде су тасқындары өрістеуі динамикасы мен болжау және су қоймаларының күйін бағалау технологияларын әзірлеу»  (жетекші – Архипкин О.П.)
 4. «Ұшқышсыз ұшу аппараттары негізінде қашықтықтан бардаудың аппаратты-бағдарламалық кешенін әзірлеу  (жетекші – Бекмұхамедов Б.Э.)
 5. «Жерді қашықтықтан барлау деректері және геоақпараттық технологиялар негізінде табиғи биоқауіптіліктер пайда болуын және ауылшаруашылығы дақылдары зиянкестері санын болжаудың мониторингі жүйесі мен әдістемесін құру» (жетекші – Цычуева Н.Ю.)
 6. «Қазақстан Республикасы атмосферасы үстіндегі негізгі булану газдарының ғарыштық мониторингі жүйесін құру»  (жетекші – Ахмеджанов А.Х.)

Баяндамашы – Бекмұхамедов Бауыржан Эркінұлы

V.

 1. «Найзағайпеленгацияның  аумақтық және ғаламдық тораптары деректері бойынша литосфералық-атмосфералық байланыстарды зерттеу үшін бағдарламалы-математикалық қамтамасыз етуді әзірлеу» (жетекші – Инчин А.С.)
 2. «Жер серіктері мен ұшқышсыз ұшу аппараттарының бағдарлау жүйесін жер үстінен сынау үшін аппаратты-бағдарламалық кешен әзірлеу» (жетекші – Молдабеков М.М.)
 3. «Калманның ортогональді UD-сүзгісін пайдаланып буданды инерциялы-жер серігі навигациялық жүйесінің эксперименттік үлгісін әзірлеу» (жетекші – Расқалиев А.С.)
 4. «Ғарыштық байланыс технологияларын пайдаланып таулы көлдер күйі мониторингінің бағдарламалы-техникалық кешенінің эксперименттік үлгісін әзірлеу» (жетекші –                 Ахмедов Д.Ш.»
 5. «Ғаламдық навигациялық жер серігі жүйелері және мобильді жер серігі байланысы  технологияларын пайдаланып кіші әуе кемелерінің ұшу траекториясы мониторингі жүйесінің аппаратты-тағдарламалық кешенін әзірлеу» (жетекші – Айтмағамбетов А.З.)
 6. «Қорғаныс және аэроғарыш бағытындағы бұйымдарға арналған, соққыға төзімді көмірпластик жасап шығару технологиясын әзірлеу» (жетекші – Исмаилов М.Б.)

Баяндамашы – «Ғарыштық техника және технологиялар институты» ЕЖШС директорының орынбасары Инчин А.С.

ҒТК санитарлық нормалар мен әлеуметтік қашықтықты қатаң сақтау арқылы өтті.

ЕЖШС (институттар) өкілдері Кеңес мәжілісіне қашықтықтан, on-line режімінде қатысты.