«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ 2019 жылғы қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы хабарлайды.

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ (Алматы қ., Шевченко көш,. 15, СТН 600900609748, ЖСН KZ626010131000107664 Алматы қ., «Қазақстанның Халық Банкі АҚ, БСК HSBKKZKX) хабарлайды, 14.07.2020 жылы Қоғамның жалғыз акционері 2019 жыл қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша, бір қарапайым акцияға 259,45 теңге есебінен дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдады.

Дивиденттер төлеу 21.07.2020 жылы Қазақстан Республикасының республикалық бюджетіне ақшалай қаражаттарды аудару жолымен іске асырылды.