«ҰЛТТЫҚ ҒАРЫШТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОРТАЛЫҒЫ» АҚ 2020 ЖЫЛҒЫ ЖАЙ АКЦИЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ.

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ (Алматы қ., Шевченко к-сі, 15, СТН 600900609748, ЖСК KZ626010131000107664 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да, Алматы қ., БСК HSBKKZKX) 12.07.2021 ж. Қоғамның жалғыз акционері 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды, бір жай акцияға 33,79 теңге.

Дивидендтерді төлеу 23.07.2021 жылы Қазақстан Республикасының республикалық бюджетіне ақшалай қаражатты аудару жолымен жүргізілді.