«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеу конкурсын өткізу туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш комитетінің «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., мекенжайы бойынша орналасқан. к. Шевченко, 15, индекс 050010, байланыс телефоны 8(727)291-31-98, ресми сайтhttp://spaceres.kz/, электрондық поштаkadry@spaceres.kz

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ бос лауазымдарына үміткерлерді іріктеу қағидаларына сәйкес (03.03.2021 ж. № 2 хаттама) мынадай бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу бойынша конкурс жариялайды:

1.Реактивті қозғалыс және материалтану департаментінің жобалау бөлімінің меңгерушісі-1 бірлік

Зерттеу тақырыптары: аэроғарыштық жүйелерді жобалау саласындағы зерттеулер.

Мақсаттар мен міндеттерғарыш аппараттарының жүйелерін дамыту.

Талаптар:

Білім және тәжірибе:

Ғарыштық жүйелерді жобалау саласындағы жоғары техникалық білім.

Жобалау саласында 5 жылдан астам жұмыс тәжірибесі, оның ішінде жетекші рөлдегі тәжірибе.

Дағдылар мен білімдер:

Жобалау бөлімінің жұмысын басқару және үйлестіру, оның ішінде жұмыс тапсырмалары мен ресурстарды бөлу.

Жобаларды жоспарлауға, әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу.

Жобалардың уақытында және бюджетте орындалуын қамтамасыз ету.

Техникалық стандарттарды, процедуралар мен саясаттарды әзірлеуге және енгізуге қатысу.

Бөліммен жүргізілген жұмыстарды тексеру және сапасын бақылау.

Ішкі және сыртқы жиналыстарды өткізу, басқа бөлімдермен немесе сыртқы тараптармен байланыс жасау.

Жұмыстың барысы туралы есептерді, сондай-ақ процестерді немесе өнімді жақсарту бойынша ұсыныстарды дайындау.

Бөлім қызметкерлерін жұмысқа қабылдауға, оқытуға және бағалауға қатысу.

Қауіпсіздік және экология саласындағы барлық салалық стандарттар мен заңнамаларға сәйкестік.

Кәсіби дағдыларыңыз бен біліміңізді жаңартып отыру.

Еңбек шартының талаптары:

Толық жұмыспен қамту.

«ҰҒЗТО» АҚ-да еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес ынталандыру төлемдері.

Лауазымдық міндеттері:

Инженерлік бөлімнің немесе топтың жұмысын басқару және үйлестіру.

Жаңа өнімдерді, механизмдерді, жабдықтарды немесе жүйелерді әзірлеу және жобалау, сондай-ақ қолданыстағыларын жетілдіру.

Күрделі инженерлік есептеулер мен талдауларды орындау немесе бақылау.

Техникалық құжаттаманы, оның ішінде сызбаларды, техникалық шарттарды, есептер мен нұсқаулықтарды құрастыруға және дайындауға жауапты.

Жобаны басқару: жобаларды жүзеге асыру бойынша жұмысты жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және үйлестіру.

Орындалған жұмыстардың сапасын, стандарттар мен талаптарға сәйкестігін тексеру және бақылау.

Прототиптерді немесе жаңа өнімдерді сынауға және жөндеуге қатысу.

Жоба талаптарын қанағаттандыру үшін басқа бөлімдермен немесе сыртқы ұйымдармен үйлестіру.

Құрылымдарды әзірлеу кезінде барлық тиісті қауіпсіздік, сапа және қоршаған ортаны қорғау ережелері мен стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету.

Жаңа технологиялар мен стандарттарды қоса алғанда, кәсіби білімдеріңіз бен дағдыларыңызды жаңартып отыру.

2.Реактивті қозғалыс және материалтану департаментінің жобалау бөлімінің жетекші инженер-конструкторы-1 бірлік.

Зерттеу тақырыптары:аэроғарыштық жүйелерді жобалау саласындағы зерттеулер.

Мақсаттар мен міндеттерғарыш аппараттары мен зымыран-тасығыштарды дамыту.

Талаптар:

Білім және тәжірибе:

Жоғары техникалық білім.

Инженер-конструктор ретінде кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі

Жобаны басқару немесе командалық көшбасшылық тәжірибесі.

Дағдылар мен білімдер:

Дизайн саласындағы терең білім, материалтану, беріктік есептеулері және т.б.

CAD/CAE (AutoCAD, SolidWorks, ANSYS, Inventor, CATIA және т.б.) бойынша үздік білім мен тәжірибе.

Күрделі инженерлік жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндігі.

Нормативтік-техникалық құжаттарды, стандарттарды және сапа талаптарын білу.

Еңбек шартының талаптары:

Толық жұмыспен қамту.

«ҰҒЗТО» АҚ-да еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес ынталандыру төлемдері.

Лауазымдық міндеттері:

Жобалау жұмыстарының жеке кезеңдерін басқару және ұйымдастыру.

Жобалаудың техникалық шарттарын әзірлеу, жаңасын құру және қолданыстағы құрылымдарды жетілдіру бойынша техникалық ұсыныстар.

Күрделі инженерлік есептеулер мен талдауларға қатысу.

Техникалық құжаттаманы, оның ішінде сызбаларды, техникалық шарттарды, есептер мен нұсқаулықтарды құрастыруға және дайындауға жауапты.

Жобаны басқару: жобаларды жүзеге асыру бойынша жұмысты жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және үйлестіру.

Орындалған жұмыстардың сапасын, стандарттар мен талаптарға сәйкестігін тексеру және бақылау.

Прототиптерді немесе жаңа өнімдерді сынауға және жөндеуге қатысу.

Жоба талаптарын қанағаттандыру үшін басқа бөлімдермен немесе сыртқы ұйымдармен үйлестіру.

Құрылымдарды әзірлеу кезінде барлық тиісті қауіпсіздік, сапа және қоршаған ортаны қорғау ережелері мен стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету.

Жобалау мен құрылыста пайдалану мақсатында ұқсас жұмыстарды орындаудың алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибесін зерттеу.

3.Реактивті қозғалыс және материалтану департаментінің конструкторлық бөлімінде инженер-конструктор мамандығы бойынша – 3 бірлік.

Зерттеу тақырыптары: аэроғарыштық жүйелерді жобалау саласындағы зерттеулер.

Мақсаттар мен міндеттер ғарыш аппараттары мен зымыран-тасығыштарды дамыту.

Талаптар:

Білім және тәжірибе:

Жоғары техникалық білім (мысалы, машина жасау, авиация, мехатроника, электротехника саласында).

Дағдылар мен білімдер:

CAD (компьютерлік дизайн) дағдылары, мысалы, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, CATIA және т.б.

Жобалау процестері мен әдістерін білу және түсіну.

Техникалық құжаттама мен сызбаларды оқу және түсіну қабілеті.

Материалтану және беріктікке есептеулер саласындағы дағдылар.

Прототиптерді талдау, сынау және бағалау мүмкіндігі.

КҚБЖ туралы білім.

Еңбек шартының талаптары:

Толық жұмыспен қамту.

«ҰҒЗТО» АҚ-да еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес ынталандыру төлемдері.

Кәсіби даму және мансаптық өсу мүмкіндігі.

Лауазымдық міндеттері:

Жаңа өнімдерді, механизмдерді, жабдықтарды немесе жүйелерді әзірлеу және жобалау.

Модельдер мен сызбаларды жасау үшін CAD/CAE пайдалану.

Техникалық есептеулер мен талдауларды жүргізу, мысалы, беріктік есептеулері, динамикалық талдау, жылу алмасу және т.б.

Сызбаларды, техникалық шарттарды, есептер мен нұсқаулықтарды қоса алғанда, техникалық құжаттамаларды әзірлеу және дайындау.

Олардың тиімділігін, сенімділігін және қауіпсіздігін анықтау үшін тәжірибелік үлгілерді зерттеу және сынақтан өткізу.

Өндірістік процестерді оңтайландыруды қоса алғанда, қолданыстағы өнімдерді немесе процестерді жетілдіруге қатысу.

Технологиялық инженерлер, электр инженерлері, сапа мамандары және т.б. сияқты басқа мамандармен ынтымақтастық.

Құрылымдарды әзірлеу кезінде қауіпсіздік, сапа және экологияның барлық тиісті нормалары мен стандарттарын сақтау.

4.«Зымыран қозғалтқыштарының теориясы», «сұйықтық пен газ механикасы», «термодинамика», «жылу физикасы»,«пиротехникалық құрамдар мен бұйымдар технологиясы», «жарылғыш заттардың химиялық технологиясы»,«химия»,«ғарыш техникасы және технологиясы» мамандығы бойынша реактивті қозғалыс және материалтану Департаментінің қозғаушы зертханасының жетекші ғылыми қызметкері – 1 бірлік.

Зерттеу тақырыптары: теориялық жәнезымыран қозғалтқышындағы химиялық, термофизикалық процестерді зерттеу саласындағы эксперименттік зерттеулер.

Мақсаттар мен міндеттерматериалдардың жылу және физика-химиялық сипаттамалары туралы толық ақпарат алу; өлшеу әдістерін таңдау және әзірлеу; эксперименттер жүргізу және алынған мәліметтерді талдау, басылымдарды дайындау.

Талаптар:PhD дәрежесінің немесе профиль бойынша кандидат/доктор болуы.Біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілік талаптары, термофизикалық процестерді зерттеу саласындағы маман, оның ішіндетермодинамика заңдарын, Карно циклын, жылу алмасу, жылу өткізгіштікті, конвекцияны, сәулеленуді, жылу машиналарындағы жылу шығындарын және оларды есептеу әдістерін білу. «ANSYS» бағдарламалық жасақтамасы (БЖ) немесе баламасы бойынша дағдылар мен тәжірибе. Келесі тақырыптар бойынша жалпы түсініктерді білу: жарылғыш заттардың(ЖЗ) теориясы, детонация және жану, жарылғыш заттың өзгеру жылуы, баяу химиялық ыдырау. Жарылыс өнімдерінің құрамы. Жарылыстың бастапқы импульсі және қозу механизмі. ЖЗ-дың механикалық, термиялық әсерлерге және детонация импульсіне сезімталдығы. Жарылыс жұмысы, жарылғыш заттардың өнімділігі. Оларды анықтау әдістері. Аралас жарылғыш заттарды жару ерекшеліктері. ЖЗ-дың сезімталдығын бағалаудың, жарылғыш сипаттамаларын анықтаудың тәжірибелік әдістері. ЖЗ-ның жалпы сипаттамасы. Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу тәжірибесі артықшылық береді.

Еңбек шартының талаптары:

Толық жұмыспен қамту. «ҰҒЗТО» АҚ-да еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес ынталандыру төлемдері. Кәсіби даму және мансаптық өсу мүмкіндігі.

Лауазымдық міндеттері:Жобаның бөлігі (бөлімі, кезеңі) болып табылатын тақырыптар мен әзірлемелерді зерттеуде қызметкерлер тобына ғылыми жетекшілік етеді. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың жоспарлары мен әдістемелік бағдарламаларын әзірлейді. Тақырып бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинауды және зерттеуді ұйымдастырады, ғылыми деректерді, тәжірибелер мен бақылаулардың нәтижелерін талдайды және теориялық жалпылайды. Өзінің жетекшілігімен жұмыс істейтін қызметкерлердің алған нәтижелерінің дұрыстығын тексереді. Кадрларды жетілдіруге қатысады.

5. «Зымыран қозғалтқыштарының теориясы», «сұйықтық пен газ механикасы», «термодинамика», «жылу физикасы»,«пиротехникалық құрамдар мен бұйымдар технологиясы», «жарылғыш заттардың химиялық технологиясы»,«химия», Ғарыш техникасы және технологиясы мамандығы бойынша реактивті қозғалыс және материалтану Департаментінің қозғалтқыш зертханасының аға ғылыми қызметкері– 1 бірлік.

Зерттеу тақырыптары:теориялық жәнезымыран қозғалтқышындағы химиялық, термофизикалық процестерді зерттеу саласындағы эксперименттік зерттеулер.

Мақсаттар мен міндеттерматериалдардың жылу және физика-химиялық сипаттамалары туралы толық ақпарат алу; өлшеу әдістерін таңдау және әзірлеу; эксперименттер жүргізу және алынған мәліметтерді талдау, басылымдарды дайындау.

Талаптар:PhD (немесе докторантура) дәрежесінің болуы. Біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілік талаптары, термофизикалық процестерді зерттеу саласындағы маман, оның ішіндетермодинамика заңдарын, Карно циклын, жылу алмасуды, жылу өткізгіштікті, конвекцияны, сәулеленуді, жылу машиналарындағы жылу шығындарын және оларды есептеу әдістерін білу. «ANSYS» бағдарламалық жасақтамасы (БЖ) немесе баламасы бойынша дағдылар мен тәжірибе. Келесі тақырыптар бойынша жалпы түсініктерді білу: жарылғыш заттардың(ЖЗ) теориясы, детонация және жану, жарылғыш заттың өзгеру жылуы, баяу химиялық ыдырау. Жарылыс өнімдерінің құрамы. Жарылыстың бастапқы импульсі және қозу механизмі. ЖЗ-дың механикалық, термиялық әсерлерге және детонация импульсіне сезімталдығы. Жарылыс жұмысы, жарылғыш заттардың өнімділігі. Оларды анықтау әдістері. Аралас жарылғыш заттарды жару ерекшеліктері. ЖЗ-дың сезімталдығын бағалаудың, жарылғыш сипаттамаларын анықтаудың тәжірибелік әдістері. ЖЗ-ның жалпы сипаттамасы. Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу тәжірибесінің болуы артықшылық береді.

Еңбек шартының талаптары:

Толық жұмыспен қамту. «ҰҒЗТО» АҚ-да еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес ынталандыру төлемдері. Кәсіби даму және мансаптық өсу мүмкіндігі.

Лауазымдық жауапкершілік:Жауапты орындаушы ретінде тақырыптың жеке бөлімдері (кезеңдері, тапсырмалары) бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Ғылыми-техникалық ақпаратты, озық отандық және шетелдік тәжірибені, эксперименттер мен бақылаулардың нәтижелерін жинайды, өңдейді, талдайды және қорытындылайды. Жоспарлар мен әдістемелік зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық бағдарламаларды, олардың нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық ұсыныстарды дайындауға қатысады. Тақырып бойынша есеп бөлімдерін құрастырады. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін енгізуге қатысады.

6.«Зымыран қозғалтқыштарының теориясы», «Ғарыш техникасы және технологиясы» мамандығы бойынша реактивті қозғалыс және материалтану Департаментінің қозғалтқыш зертханасының кіші ғылыми қызметкері– 2 бірлік.

Зерттеу тақырыптары:теориялық жәнежану – жарылыс физика-химиялық процестерін зерттеу саласындағы эксперименттік зерттеулер.

Мақсаттар мен міндеттерәртүрлі режимдік параметрлердегі жану процесінің жылулық, газ-динамикалық және физика-химиялық сипаттамалары туралы толық ақпарат алу; эксперименттер жүргізу және алынған мәліметтерді талдау, басылымдарды дайындау.

Талаптар:біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілік талаптары, ғарыш техникасы және технологиясы саласындағы маман;зымыран қозғалтқыштары және олардың негізгі конструкциялары, қатты отын қозғалтқыштарының ішкі баллистикасы; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу тәжірибесі.

Еңбек шартының талаптары:

Толық жұмыспен қамту. «ҰҒЗТО» АҚ-да еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес ынталандыру төлемдері.Кәсіби даму және мансаптық өсу мүмкіндігі.

Лауазымдық міндеттері:Эксперименттерді жүзеге асыруға қатысады, бақылаулар мен өлшеулер жүргізеді, олардың сипаттамасын құрастырады және қорытынды жасайды. Зерттелетін пән бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу. Тақырып немесе оның бөлімі (кезең, тапсырма) бойынша есеп бөлімдерін құрастырады. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін енгізуге қатысады.

Құжаттарды тапсыру мерзімі:23.08.2023 ж. бастап 08.09.2023 ж. дейін, 9-00-ден 14-30-ға дейін, 208 бөлме.

Байланыстағы тұлға: Кадр инспекторы Тажибаева Нұржамал Смағұлқызы.

Байланыс телефоны: 8 727 291 31 98 (кадр бөлімі).

Конкурс күні: 15.09.2023 ж

Конкурстың өтетін орны: Алматы, көш. Шевченко, 15, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар келесі құжаттарды тапсыруы қажет:

  • нысан бойынша өтініш (қосымшаға сәйкес);
  • жеке куәліктің көшірмесі;
  • өмірбаян (конспект);
  • жоғары кәсіптік білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
  • еңбек кітапшасының көшірмесі
  • 1 сурет 3х4
  • Сипаттама – соңғы жұмыс орнынан алынған шолу немесе ұсыныс,