«ҰҒЗТО» АҚ дивидендтердің 2018 жылы жаңа акциялар үшін төлемдері туралы хабарлайды

«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ (Алматы қ., Шевченко к-сі, 15, РНН 600900609748, «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-да Алматы қ., ИИК KZ626010131000107664, БИК HSBKKZKX) 30.05.2019 ж. Қоғам акционері 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады, бір жай акция үшін 74,14 теңге.

Дивидендтер қаражатты Қазақстан Республикасының республикалық бюджетіне аудару жолымен жүзеге асырылады. 2019 жылдың 4 маусымында төленді.