«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ

Халықаралық ынтымақтастық

 • Канада (RADARSAT International)
 • США (Ауыл шаруашылық департаменті, Мэриленд университеті)
 • Франция (CNES)
 • Германия – DLR
 • Жапония – JAXA, University of Tokyo, Remote Sensing Technology Center of Japan, Japan Manned Space Systems Corporation.
 • Индия (Қашықтықтан барлау институті)
 • Израиль (Бен-Гуриона атындағы университет)
 • Украина –  УкрНИИТМ, КБ «Южное»
 • Грант INCO Proposal PL-516721 «Long Term Ecological Research Program for Monitoring Aeolian Soil Erosion in Central Asia» (CALTER) Ben Gurion University,(Израиль).
 • Грант INCO Proposal No. 031001 «Monitoring the marine environment in Russia, Ukraine and Kazakhstan using Synthetic Aperture Radar» (MONRUK), Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Норвегия.
 • Галактиканың белсенді ядроларының динамикасы мен эвлоюциясын есепке алу мақсатында еврокомпьютерлі кластер құру үшін «Фольксваген» фирмасының гранты (Гейделлберг унивеситетімен бірлесіп, Германия),  2007-2009.
 • INFRA-2007-1.2.1 № 213007 «Real-Time database for high resolution Neutron Monitor mеasurement» NMDB 7-Рамочный бағдарламасы аясындағы халықаралық грант, 2008-2009.
 • «Еуропалық биік таулы ғарыштық сәулелер ғылыми орталығы» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығын құру және дамыту» Халықаралық жобасы, 2008-2009
 • «Әлемдік ғарыштық обсерватория – Ультракүлгін» халықаралық жобасы.
 • Еуропа Қауымдастығы Комиссиясы және Бен-Гурион Университеті, Израиль (Ben Gurion University, Izrael) арасындағы грант;
 • LUCA бағдарламасы аясында Гессен университетіндегі (Германия) Халықаралық даму және қоршаған ортаны зерттеу орталығының (ZEU) «Телім және ландшафт масштабындағы таулы аймақтар жайылымының фитотүрлілігі: экологиялық және әлеуметтік-экономикалық өзгерістер индикаторы» гранты;
 • Еуропалық Қауымдастықтың (ЕҚ) 7-Шеңберлі Бағдарламасы «GEO capacity building initiative in Central Asia» (Орталық Азияда ГОЕ қуаттарын құру бастамасы) Халықаралық SEOCA еуропалық гранты.

Шетелдiк оқу орындарда орталықтың қызметкерлерiн оқыту, мамандығын жетiлдiру, тренингтер:

 • Space application centre (Ғарыш қолданбалы орталығы, Ахмедабад, Үндістан)
 • ISRO (Үндістан қашықтан барлау институты, Дехрадун, Үндістан)
 • Қоршаған ортаны зерттеу халықаралық қатынастар орталығы (Гессен, Германия, Юстуса Либих атындағы Гесcен университеті)
 • Кореялық ғарышты зерттеу институты (Korea Aerospace Research Innstitute, Сеул, Корея)
 • Берлин техникалық университеті – Berlin Space School (Берлин, Германия) және т.б.